Partnerstwo & odpowiedzialność

Równość stron:

Odpowiedzialność biznesowa:

Rzetelna komunikacja celów i wzajemnych oczekiwań.

Zobacz video:


Iwona Doktorowicz Dudek

Wiceprezes ds. Marketingu, Kompania Piwowarska

Małgorzata Węgierek

CEO Havas Media Group, reprezentantka Klubu Mediowego w SKM SAR

Zbigniew Gajewski

Z-ca Dyrektora Generalnego, Konfederacja Lewiatan

Kompetencje

Wiedza, umiejętności i doświadczenie partnera determinują efektywność. 

Zobacz video:

 


Małgorzata Olczak

Sourcing Manager CEE (Marketing), GlaxoSmithKline Poland

Paweł Kastory

CEO, Corporate Profiles, Grupa DDB Warszawa, reprezentant Agencji zrzeszonych w SAR

Otwartość & Transparentność

Otwartość w komunikacji:

Przejrzystość / transparencja w zakresie:

Zobacz video:


Przemysław Wątroba

Dyrektor Departamentu Zakupów PKO Bank Polski S.A.

Szymon Walkiewicz

Partner Walk, reprezentant Klubu Agencji Eventowych w SAR

Efektywność

Wyników i każdego podejmowanego działania.

Jest wspólnym celem Reklamodawcy & Agencji.

Zobacz video:

 


Karolina Borkowska

Managing Partner Public Dialog, Wiceprezes Związku Firm Public Relations

Piotr Ręczajski

Strategic Director & Partner Mamastudio, reprezentant Klubu Brand Design w SAR

Partnerzy
Partnerzy medialni