IAA POLSKA. MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE REKLAMY


 

 

IAA Polska jest częścią największego stowarzyszenia marketingowego na świecie, istniejącego od 1938 roku. W Polsce działa nieprzerwanie od 1993 r. Priorytetowym zadaniem Stowarzyszenia jest dbałość o to, by głos polskiej branży marketingowej był obecny i szanowany w debacie publicznej. W tym celu Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz rozszerzenia swobody komunikowania się producentów i konsumentów, wpływa na kształt i jakość regulacji dotyczących całej branży marketingowej, kształtuje wizerunek reklamy odpowiedzialnej społecznie i etycznej.

 

Tegoroczną inicjatywą IAA Polska jest Reklamowy Okrągły Stół, czyli dyskusja przedstawicieli wszystkich uczestników procesu komunikacji reklamowej: reklamodawców, domów i audytorów mediowych oraz mediów, której celem jest skatalogowanie hamulców rozwoju polskiego rynku reklamy, sformułowanie rekomendacji dla branży reklamowej w Polsce na najbliższe lata, a następnie wprowadzenie ich w życie. Uczestnicy debaty poszukują konsensusu w następujących sprawach:

– w jaki sposób wzmocnić pozycję CMO w firmach podczas rozstrzygania przetargów i podejmowania decyzji o wyborze optymalnych strategii reklamowych i mediowych,

– jak powinny zmieniać się badania w Polsce, by nadążać za zmianami w konsumpcji mediów,

– co powinien zawierać katalog powszechnie akceptowanych dobrych praktyk określających metodologię audytu mediowego,

– jak powinny wyglądać relacje pomiędzy marketerem – audytorem mediowym – domem mediowym – medium, by bardziej premiować efektywną strategię niż najniższą cenę.

 

IAA Polska jest również Partnerem Dialogu Branżowego Reklamodawca-Agencja, ze szczególnym, merytorycznym wsparciem obszaru dedykowanego kategorii: media.

Rekomendacje Reklamowego Okrągłego Stołu IAA Polska zasilą ten obszar Dialogu Branżowego.

 

Polzak 2019RAPORT 17

Partnerzy
Partnerzy medialni