IAB POLSKA

IAB istnieje na polskim rynku interaktywnym, technologicznym i reklamowym od 2000 roku, zaś od 2007 roku działa jako Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska. Wśród członków związku znajdują się m.in. największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe i agencje interaktywne.

Jednym z ważniejszych zadań stowarzyszenia jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie metod wykorzystania internetu jako efektywnego nośnika komunikacji, marketingu i reklamy. IAB Polska ma za zadanie informować o jego potencjale reklamowym, pokazywać skuteczne rozwiązania, tworzyć i prezentować standardy jakościowe, uświadamiać klientom, czego powinni oczekiwać od tego medium i od rynku usług internetowych oraz jakie wymagania powinni stawiać agencjom, świadczącym te usługi.

IAB Polska podejmuje także szereg działań ukierunkowanych na budowę platformy prezentacji najnowszych publikacji, dotyczących aktualnych trendów, badań, raportów studiów przypadków i dobrych praktyk z lokalnej i globalnej sceny internetowej.

IAB Polska jest również Partnerem Dialogu Branżowego Reklamodawca-Agencja, ze szczególnym, merytorycznym wsparciem obszaru dedykowanego kategorii: digital.

 

Polzak 2019RAPORT 17

Partnerzy
Partnerzy medialni