Celem Dialogu Branżowego, jest ustalenie najlepszych standardów zakupowych i przetargowych w zakupach marketingowych, mając na uwadze: efektywność oraz równość i partnerstwo biznesowe Reklamodawców i Agencji.

Dialog Branżowy obejmuje cykl spotkań edukacyjnych i strategicznych z udziałem najbardziej doświadczonych praktyków i ekspertów ze strony Reklamodawców i Agencji. Część spotkań ma charakter warsztatowy i edukacyjny, szeroko otwarty dla przedstawicieli obu środowisk. 

Wyróżnikiem projektu jest opracowanie dobrych praktyk i narzędzi w odniesieniu do każdej kategorii reklamowej – łącznie dla 8 obszarów: zakupu mediów, komunikacji digital i usług full service, komunikacji PR, brandingu, eventów, incentive travel oraz produkcji TV. Kalendarz Dialogu zakłada spotkania panelowe do marca 2017 włącznie.

Decyzja o współpracy SAR z PSML, to dla nas naturalny krok w profesjonalizacji relacji reklamodawca-agencja. SAR i PSML integruje ekspertów obu środowisk. Chcemy wspólnie odpowiedzieć na oczekiwania rynku i stworzyć odpowiadające dzisiejszym wyzwaniom praktyki w zakupach marketingowych. Niestety obecnie powszechna praktyka przetargowa, z uwagi na często wieloetapowy, bezpłatny proces, pożera większość marży po stronie agencji. Konsekwencją będzie odpływ najlepszych talentów z branży oraz mniej czasu poświęcanego na dopieszczanie projektów. Klienci odczują to w spadającej jakości komunikacji. Współpracując z PSML, chcemy szukać rozwiązań dobrych dla obu stron.” – Szymon Gutkowski, Prezes Zarządu SAR.

Jesteśmy przekonani, że współpraca branż przy wypracowaniu najbardziej efektywnych praktyk i narzędzi doprowadzi do lepszej kwantyfikowalności zakupów komunikacji marketingowej. Jednocześnie kategorie marketingowe, należące do zakupu usług wyspecjalizowanych i wciąż powstające nowe narzędzia i kanały komunikacji (np. w obszarze mediów, komunikacji digital) rozwijają się tak dynamicznie, że komunikacja i stała wymiana wiedzy między dostawcą a klientem jest niezbędna, jeśli celem spółek nadal pozostają: efektywność kosztowa, optymalizacja wyniku, kwantyfikowalność i transparentność ofert.” – Mariusz Gerałtowski, Prezes Zarządu PSML.

Jesteśmy przekonani, że współpraca branżowa i wypracowanie wspólnych standardów w zakresie zakupów marketingowych to sprawniejsze zarządzanie ryzykiem dostawcy, niższe koszty po stronie klientów i agencji i uprawdopodobnienie wyboru najlepszej oferty z rynku.” – Paweł Tyszkiewicz, Pełnomocnik Zarządu SAR.

PSML jest organizacją reprezentującą interesy menedżerów zakupów. Ideą naszej działalności jest najwyższa efektywność i partnerski model współpracy z dostawcami. Otrzymywaliśmy niejednokrotnie informacje, iż proces pozyskiwania usług komunikacji marketingowej rodzi wiele problemów. Dlatego zdecydowaliśmy się, aby zasiąść z agencjami do wspólnego stołu i rozpocząć proces zmian w tym obszarze.” – Andrzej Zawistowski, Członek Zarządu PSML.

Polzak 2019RAPORT 17

Partnerzy
Partnerzy medialni