Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML)  

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML) jest organizacją reprezentującą interesy polskich menedżerów łańcucha dostaw, logistyki i zakupów, działającą na rzecz tworzenia w Polsce centrum kompetencji łańcucha dostaw na skalę Europy. Celem PSML jest tworzenie forum wymiany poglądów, doświadczeń i wiedzy w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracując z partnerami z różnych środowisk tworzy i promuje dobre praktyki biznesowe oraz we współpracy z uczelniami i biznesem prowadzi intensywne działania na rzecz rozwoju kompetencji i kadr.

PSML jest członkiem The International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) oraz The European Logistics Association (ELA).

Jako PSML realizujemy założone cele poprzez organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, kongresów oraz innych spotkań, współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, rozpowszechnianie informacji o działalności PSML i innych godnych polecenia inicjatywach służących rozwojowi stowarzyszenia i środowiska. PSML jest współorganizatorem konferencji PROCON/POLZAK, będącej największym wydarzeniem dla branży zakupowej w Polsce, POLZAK MARKETING skierowanej szczególnie do osób związanych z szeroko pojętym marketingiem oraz Konkursu „Lider Zakupów”.

Zapraszamy na nasza stronę  www.psml.pl

 

Polzak 2019RAPORT 17

Partnerzy
Partnerzy medialni