ZWIĄZEK FIRM PUBLIC RELATIONS

 

 

Związek Firm Public Relations powstał w styczniu 2001 roku jako reprezentacja branży profesjonalnych usług Public Relations w Polsce i aktualnie zrzesza 39 agencji. Jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan i Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO).

Głównymi celami działalności Związku jest ochrona praw i interesów zrzeszonych w nim członków, reprezentowanie ich wobec organów państwowych i instytucji, dbałość o najwyższe standardy etyczne i zawodowe w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk i Kartę Sztokholmską ICCO, umacnianie pozycji zawodu specjalisty i konsultanta Public Relations i kształtowanie właściwego rozumienia roli tego zawodu, a także budowanie profesjonalnego dialogu między branżą PR i mediami i budowa programów szkoleniowych i edukacyjnych podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz kształtujących rozwój profesjonalnych kompetencji.

ZFPR jest organizatorem Złotych Spinaczy – konkursu promującego najlepsze projekty z dziedziny PR. Związek jest również jednym z założycieli Rady Etyki PR (REPR).

ZFPR jest również Partnerem Dialogu Branżowego, ze szczególnym, merytorycznym wsparciem obszaru dedykowanego kategorii: public relations.

Rekomendacje i efekty pracy grupy roboczej utworzonej spośród ekspertów - członków Związku zasilają ten obszar Dialogu Branżowego.

 

Polzak 2019RAPORT 17

Partnerzy
Partnerzy medialni