Biała Księga Branży Komunikacji Marketingowej

OGÓLNE STANDARDY I DOBRE PRAKTYKI W ZAKUPACH MARKETINGOWYCH

W załączonym dokumencie znajdziesz najważniejsze rekomendacje dla partnerskiej i efektywnej współpracy Reklamodawcy z Agencją, wypracowane podczas Dialogu Branżowego przez ekspertów i praktyków. Wszystkie organizacje biorące udział w Dialogu podpisały treść rekomendacji jako Białą Księgę Branży Komunikacji Marketingowej i zobowiązały się do jej promocji.

PO CO BIAŁA KSIĘGA I MANUAL PRZETARGOWY?

Dokument został stworzony z myślą o codziennych zadaniach Działów Zakupów, Marketingu oraz Agencji. Jego celem jest ułatwienie procesów zakupowych i przetargów na usługi i produkcję komunikacji marketingowej. Załączony dokument zawiera ogólne standardy i dobre praktyki w zakupach marketingowych. Na pozostałych podstronach znajdziesz szczegółowe wskazówki i wzory dokumentów dla przetargów w 8 kategoriach marketingowych: media, komunikacja digital i full service, komunikacja PR, branding, eventy, incentive travel oraz produkcja filmów reklamowych.

DLA KOGO?

  • Dla Działów Zakupów i Marketingu, które realizują przetargi reklamowe i poszukują optymalnych oraz innowacyjnych rozwiązań w relacji jakość-cena.
  • Dla Agencji, które chcą w skuteczny sposób odpowiadać na potrzeby Klientów, rozumieć ich cele, stosowane w przetargach narzędzia i procedury biznesowe.
  • Dla doświadczonych w zakupach i w marketingu, którzy chcą nabyć nowe kompetencje lub poszerzyć posiadane o perspektywę rynku zakupowego i reklamowego.
  • Dla początkujących w zakupach i w marketingu, którzy chcą poznać efektywne praktyki przetargowe i modele biznesowe w poszczególnych kategoriach marketingowych.
  • Dla obu środowisk, aby ograniczyć czas i koszty przetargów.

Podpisanie Białej Księgi 24. listopada

Szymon Gutkowski prezes SAR i Mariusz Gerałtowski prezes PSML

Włodzimierz Schmidt prezes IAB

Jacek Olechowski prezes IAA

Grzegorz Szczepański prezes ZFPR

Karolina Borkowska wiceprezes ZFPR

Partnerzy
Partnerzy medialni