Przetarg na PR

W załączonym rozdziale znajdziesz najważniejsze rekomendacje dla partnerskiej i efektywnej współpracy Reklamodawcy z Agencją w przetargu na PR, wypracowane podczas Dialogu Branżowego przez ekspertów i praktyków: reprezentantów Reklamodawców oraz reprezentantów agencji public relations (Związek Firm Public Relations).

Rozdział zawiera wytyczne oraz wzory dokumentów i narzędzia przetargowe.

PO CO BIAŁA KSIĘGA I MANUAL PRZETARGOWY?

Dokument został stworzony z myślą o codziennych zadaniach Działów Zakupów, Marketingu oraz Agencji. Jego celem jest ułatwienie procesów zakupowych i przetargów na usługi i komunikację PR. Załączony dokument zawiera standardy i dobre praktyki w zakupach usług PR, a także wzory dokumentów, np. wzór RFI (Request For Information), wzór Briefu, Mierniki sukcesu w PR, wzory Arkuszy Ocen. Dokument zawiera także rekomendowane modele przetargów w kategorii public relations.

DLA KOGO?

  • Dla Działów Zakupów i Marketingu, które realizują przetargi na usługi PR i poszukują optymalnych oraz innowacyjnych rozwiązań w relacji jakość-cena.
  • Dla Agencji, które chcą w skuteczny sposób odpowiadać na potrzeby Klientów, rozumieć ich cele, stosowane w przetargach narzędzia i procedury biznesowe.
  • Dla doświadczonych w zakupach i w marketingu, którzy chcą nabyć nowe kompetencje lub poszerzyć posiadane o perspektywę rynku zakupowego i komunikacji PR.
  • Dla początkujących w zakupach i w marketingu, którzy chcą poznać efektywne praktyki przetargowe i modele biznesowe w kategorii public relations.
  • Dla obu środowisk, aby ograniczyć czas i koszty przetargów.

Grzegorz Szczepański prezes ZFPR

Karolina Borkowska wiceprezes ZFPR

Podpisanie Białej Księgi 24. listopada

Partnerzy
Partnerzy medialni