Logotyp SAR składa się z trzech czarnych liter oraz trzech czerwonych kropek. Logotyp PSML składa się z napisu

Naruszono standardy przetargowe?

ZGŁOŚ NARUSZENIE

Strzałka nawigacyjna
Partnerzy
Organizatorzy Dobrego Przetargu
Logo partnera

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Zrzeszamy firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową, obecnie to 125 podmiotów: agencje full service, mediowe, eventowe, brand design, consultingowe, interaktywne, shopper marketingowe, domy produkcyjne i AdTech. Jednym z głównych zadań SAR jest promocja i animacja środowiska reklamowego w Polsce. SAR koncentruje się na tworzeniu i wdrażaniu standardów, dobrych praktyk biznesowych, edukowaniu kadr, a także na badaniach rynkowych.

Logo partnera

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML

Reprezentujemy interesy polskich menedżerów łańcucha dostaw, logistyki i zakupów. Działamy na rzecz tworzenia w Polsce centrum kompetencji łańcucha dostaw. PSML to forum wymiany doświadczeń i wiedzy. Promujemy dobre praktyki biznesowe. We współpracy z uczelniami i biznesem działamy na rzecz rozwoju kompetencji i kadr. Jesteśmy członkiem The International Federation of Purchasing and Supply Management i The European Logistics Association.

Partnerzy Dobrego Przetargu
Logo partnera

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Zrzeszamy ponad 230 najważniejszych firm polskiego rynku internetowego, w tym największe portale internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe, agencje interaktywne i dostawców technologii. Naszym celem jest szeroko pojęta edukacja rynku w zakresie wykorzystania internetu jako skutecznego narzędzia prowadzenia biznesu i promocji. Tworzymy standardy jakościowe, prezentujemy i promujemy skuteczne rozwiązania e-marketingowe, przygotowujemy raporty i badania, a także organizujemy konferencje i szkolenia.

Logo partnera

Związek Firm Public Relations

Reprezentujemy branżę profesjonalnych usług Public Relations w Polsce i obecnie zrzeszamy kilkadziesiąt wiodących agencji PR. Jesteśmy członkiem Konfederacji Lewiatan i Międzynarodowej Organizacji Konsultantów do Spraw Komunikacji (ICCO). Naszymi celami jest dbałość o standardy etyczne i zawodowe w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk i Kartę Sztokholmską ICCO, umacnianie pozycji branży oraz edukacja.

Logo partnera

IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

Jesteśmy światową organizacją reprezentującą interesy branży reklamowej. To 56 oddziałów w 76 krajach i ponad 4500 aktywnych członków ze strony reklamodawców, mediów, agencji i innych firm w komunikacji marketingowej. Dbamy, by głos polskiej branży marketingowej był obecny w debacie publicznej. Działamy na rzecz komunikowania się producentów i konsumentów, wpływamy na kształt i jakość regulacji dotyczących całej branży, kształtujemy wizerunek reklamy odpowiedzialnej społecznie i etycznej.

Logo partnera

Konfederacja Lewiatan

Polska organizacja biznesowa, reprezentująca interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Dbamy o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jesteśmy głosem biznesu. Skupiamy ponad 3900 firm zatrudniających w sumie ponad 900 tys. osób. Skutecznie zabiegamy o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców. Przygotowujemy własną ekspertyzę makroekonomiczną i monitorujemy bariery dla przedsiębiorczości.

Logo partnera

Klub Producentów Reklamowych SAR

Klub tworzą domy produkcyjne produkujące filmy reklamowe i content video. Propagujemy odpowiedzialne i efektywne postępowanie w obszarze produkcji, wspieramy producentów oraz promujemy produkcję filmową jako profesjonalne działanie w obszarze komunikacji marketingowej. Działamy na rzecz wysokich standardów w produkcji filmów reklamowych, badań i edukacji rynku, rozwoju i doskonalenia się producentów.

Logo partnera

Klub Agencji Eventowych SAR

Tworzymy i promujemy standardy oraz edukujemy rynek w zakresie angażującego event marketingu. Realizujemy projekty, które budują świadomość i podnoszą jakość usług event marketingowych. Uczestniczymy w badaniach branżowych. Wspieramy rozwój branży eventowej w Polsce. Nasi członkowie są liderami w event marketingu.

Logo partnera

Polski Klub Brandingu SAR

Zrzesza najlepsze agencje w Polsce specjalizujące się w tworzeniu marek, strategii i brand design. Tworzymy nowe standardy jakości, wierząc w to, że współpraca pomiędzy twórcą a klientem powinna opierać się na dobrej komunikacji, wzajemnym zaufaniu i szacunku. Celem klubu jest podnoszenie kompetencji zarówno w środowiskach projektanckich, jak i w branży marketingowej.

Logo partnera

Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR

Jesteśmy związkiem pracodawców skupiającym wyłącznie certyfikowanych dostawców informacji rynkowych oraz wiedzy o zachowaniach konsumenckich. Naszymi członkami jest 18 wiodących agencji badawczych. Promujemy w badaniach najwyższe standardy metodologiczne i etyczne. Najważniejszym dorobkiem OFBOR jest istniejący od ponad 17 lat program PKJPA, będący jedną z najbardziej rozwiniętych w Europie samoregulacji badawczych.

Logo partnera

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

Zrzeszamy liderów rynku incentive travel. Od 2009 roku działamy na rzecz profesjonalizacji i edukacji branży oraz wyznaczamy najwyższe standardy organizacji podróży incentive travel. Obecnie naszymi członkami są 23 agencje incentive travel, spełniające wysokie kryteria dotyczące doświadczenia, bezpieczeństwa, obrotów i jakości świadczonych usług. Naszym celem jest propagowanie incentive travel jako silnego i efektywnego narzędzia biznesowego.

Logo partnera

Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

Zrzeszamy organizatorów, przedstawicieli miejsc eventowych i podwykonawców eventów. Działamy na rzecz popularyzacji i profesjonalizacji polskiego rynku wydarzeń. Wiemy, że event to ważne narzędzie komunikacji marketingowej – trzeba o nim pamiętać, planując strategię marketingową każdej firmy. Jesteśmy platformą umożliwiająca wymiany doświadczeń, wiedzy, narzędzi i kontaktów. Wspieramy edukację w zakresie event marketingu.

Logo partnera

AMS

Jesteśmy liderem reklamy Out-of-Home (OOH) w Polsce. Należymy do Grupy Agora i działamy w obszarze klasycznego oraz cyfrowego OOH. Jako jedyni dysponujemy nośnikami z każdego segmentu rynku. Łącznie na nośnikach stacjonarnych posiadamy blisko 23 tys. powierzchni ekspozycyjnych.

Partnerzy medialni
Logo partnera

Meeting Planner

Portal adresowany do branży spotkań (eventowej). Dostarczamy aktualne i rzetelne informacje, wdrażamy narzędzia wspierające organizację wydarzeń, działamy na rzecz integracji środowiska. Jesteśmy platformą wymiany opinii oraz komunikacji pomiędzy przedstawicielami branży eventowej. Rejestrujemy wszystkie ważne wydarzenia i trendy zachodzące na rynku eventowym.

Logo partnera

Media & Marketing Polska

Najważniejsze, rzetelne i zawsze aktualne informacje biznesowe i wiadomości ze świata mediów, marketingu i reklamy. Ogólnopolski, wiodący magazyn będący źródłem informacji na temat nowych produktów, systemów dystrybucji, innowacji marketingowych, działań promocyjnych oraz różnych technik sprzedaży. Informacje o agencjach, reklamodawcach, nowych kampaniach i przetargach.

Logo firmy
Strzałka nawigacyjna
Strzałka nawigacyjna
Oni już przeprowadzają Dobre Przetargi