Partnerstwo & odpowiedzialność

Równość stron:

 • równe traktowanie – te same zasady obowiązują obie strony,
 • ekwiwalentność świadczeń.

Odpowiedzialność biznesowa:

 • w każdej czynności i w każdym podejmowanym działaniu biznesowym,
 • przy zaciąganiu zobowiązań, stanowiących inwestycję i koszt partnera,
 • wobec partnera za skutki podejmowanych decyzji,
 • współodpowiedzialność za wyniki działań i projektów.

Rzetelna komunikacja celów i wzajemnych oczekiwań.

Zobacz video:

 


Iwona Doktorowicz Dudek

Wiceprezes ds. Marketingu, Kompania Piwowarska

Małgorzata Węgierek

CEO Havas Media Group, reprezentantka Klubu Mediowego w SKM SAR

Zbigniew Gajewski

Z-ca Dyrektora Generalnego, Konfederacja Lewiatan

Kompetencje

Wiedza, umiejętności i doświadczenie partnera determinują efektywność. 

Zobacz video:

 


Małgorzata Olczak

Sourcing Manager CEE (Marketing), GlaxoSmithKline Poland

Paweł Kastory

CEO, Corporate Profiles, Grupa DDB Warszawa, reprezentant Agencji zrzeszonych w SAR

Otwartość & Transparentność

Otwartość w komunikacji:

 • Dostępność i możliwość komunikacji – w przetargu i we współpracy.
 • Otwarta komunikacja intencji, interesów i celów.
 • Gotowość do rozmowy o problemach, niewiedzy, negatywnych skutkach podejmowanych decyzji.
 • Brak dokonywania założeń – zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi przez obie strony procesu.

Przejrzystość / transparencja w zakresie:

 • komunikacji,
 • intencji i celów biznesowych,
 • wyników prowadzonych działań,
 • oferty,
 • kryteriów wyboru partnera,
 • warunków i przebiegu przetargu,
 • warunków współpracy,
 • kryteriów ewaluacji pracy dostawcy.

Zobacz video:


Przemysław Wątroba

Dyrektor Departamentu Zakupów PKO Bank Polski S.A.

Szymon Walkiewicz

Partner Walk, reprezentant Klubu Agencji Eventowych w SAR

Efektywność

Wyników i każdego podejmowanego działania.

Jest wspólnym celem Reklamodawcy & Agencji.

Zobacz video:

 

 

 

 

 


Karolina Borkowska

Managing Partner Public Dialog, Wiceprezes Związku Firm Public Relations

Piotr Ręczajski

Strategic Director & Partner Mamastudio, reprezentant Klubu Brand Design w SAR

Partnerzy
Partnerzy medialni